Bison overblikk. Erfaringer rundt temaet: Arbeid med lesestrategier. 2019-11-13

Strandebarm skule : BISON

bison overblikk

Tankekart kan også brukes under forelesninger eller i skoletimer for å få en oppsummering av et bestemt tema som blir gjennomgått. Vi antar at forfatteren følger progresjonen videre med utgangspunkt i Bisonoverblikket i etterfølgende bøker. Vi har lese Hedda Gabler og Songfuglen, Yahya Hassan og Wergeland, vi har vore på teater, vi har hatt debatt om konflikten mellom Israel og Palestina, diskutert homofili og religion, vi har prøvd oss på å skrive kåseri med vekslande hell , eg har lese og vurdert tekstar som har fått meg til å sukke oppgitt, le høgt og få klump i halsen. For å få nyttige tips til eksamen kan en spørre læreren, men også tidligere studenter som har hatt faget før. Hva så du på bildet? For eks ved inngangsdøren, skal punkt 1 huskes. Ikkje for å skryte, men. Så poenget er at de mestrer strategiene, men de forstår ikke at de skal være til hjelp for å skrive en tekst.

Next

BISON

bison overblikk

Studieteknikk omfatter huskeregler, som hjelper en med å huske viktig informasjon, effektive lesemetoder og smarte noteringsmetoder. I nyere tid har podcast blitt anvendt, og også youtube taes i bruk. Det er mange bøker i serien, og jeg tror skolen her har kjøpt inn de som tilhører hver trinn. Husk å vær konsentrert nå en leser. Slik fortsetter ferden gjennom huset, rom for rom — i den rekkefølge det er logisk i forhold til rommenes faktiske plassering i huset. Det innebærer at den enkelte er sitt ansvar bevisst for gruppens resultater, og forstår at alle må bidra og engasjere seg. Det er brukt både kjente tekster fra kjente forfattere, f.

Next

Analyse av et læreverk/ABC for grunnleggende lese

bison overblikk

Med så lite tekst som det er i en bok for dette årstrinnet, vil den naturlige hovedvekten da ligge på Bilde og Overskift. Elevene virker mer motiverte og ivrige etter å komme i gang, når de oppdager at de kan en hel del om emnet vi skal jobbe med på skolen. En kan klistre Post-it-lapper ved siden av teksten i lærebøkene og kun notere det mest sentrale i teksten. Det er imidlertid viktig å være klar over at optimal læring for den enkelte, skjer gjennom en kombinasjon av flere ting. I tillegg er det lagt opp til mange mulige praktiske oppgaver i form av lek og spill. Det er mange likhetstrekk mellom de to læreplanene, men også noen forskjeller.

Next

Erfaringer rundt temaet: Arbeid med lesestrategier.

bison overblikk

Ta å skriv ned notater eller nøkkelord til teksten. De skal også lage regler for hva en skal gjøre når noen blir ertet eller mobbet. En annen strategi som benyttes er å bevisstgjøre eleven om hva eleven kan gjøre dersom det er noe som er vanskelig å forstå i en tekst. Denne boka er en del av læreverket Zeppelin 1-7, norsk for barnetrinnet. Påstanden hjelper en å finne argumenter som er aktuelle for å bevise at påstanden er riktig. Samtidig, hvis man har lest emnet på forhånd, så er det også mye lettere å stille spørsmål til foreleseren — og samtidig benytte anledningen til å få forklaring fra foreleser på ting man ikke skjønner. Her vil du kunne øve på nye ord og uttrykk i tillegg til grammatikk.

Next

Analyse av et læreverk/ABC for grunnleggende lese

bison overblikk

Det er nok veldig viktig at vi også modellerer strategiene for bruk i sin egen skriving også. Den opnar for å utforske ei verd av tekstlege uttrykk saman med nysgjerrige elevar, skapande menneske. Du setter fingeren på noe sentralt og kanskje litt ømtålelig når du påpeker at elevene etter opplæring i lesestrategier mestrer strategiene, men kan ikke bruke dem i skriving… Vi må ikke glemme at strategiene er verktøy og ikke mål! Disse elementene kommer godt fram, men selve bildene er det første du ser på grunn av kontrasten mellom bilder og annen tekst. Noen metoder som kan brukes ved nærlesing er å finne kjernebegreper og å lage avsnittsnotater. Hun skriver at elevene fikk en systematisk leseopplæring etter en nøye planlagt progresjon i Zeppelin 2A. Til hver tekst er det trukket ut enkelte ord fra hovedteksten som elevene skal jobbe grundig med.

Next

Erfaringer rundt temaet: Arbeid med lesestrategier.

bison overblikk

Den store variasjonen i tekstene gjør at det er helt naturlig å bruke barn og voksne fra ulike kulturer i illustrasjonene. Jeg er enig med deg i at det kan gå inflasjon i strategier! Eksempler på dette kan være en kjent person som hovedtemaet og informasjon om personen i den andre kolonnen. Kor mange timar har dei undervist i norsk i løpet av liva sine? Da lagres informasjonen til det en har lest i langtidsminnet. Ved å skrive ned stikkord om hva en kan, blir det lettere å komme i gang med eventuelle oppgaver også, som for eksempel en hjemmeeksamen. Skumlesing kan også være en grei studieteknikk å bruke for repitisjon av fagstoffet. Det kan for eksempel være: Hurra - nå er du halvveis! Hver og en har ulike preferanser for hvilken læringsform de har best utbytte av, og de har sine individuelle måter å lære på.

Next

Lesestrategier

bison overblikk

Grunnleggende leseopplæring handler om mye mer enn å trene elevene i en fonologisk lesestrategi eller å utvikle ortografiske koder. Det virker som elevene også er godt fornøyd med bøkene. Som norsklærar tek eg mange diskusjonar om korleis vi skal forme eit godt norskfag for elevane, i samtale med kollegaar. Jo, for å skryte: Når norsktimane er heftige er både elevane og eg uovervinnelege. Elevene kan godt forstå hva som skjer uten å kunne lese, men i de tilhørende oppgavene må de selv konstruere teksten. Når det kommer til lesing kan det være motiverende å sette Post-it-lapper med motiverende ord på den teksten du har tenkt å lese. Har brukt dem i flere år helt opp til 4.

Next

Erfaringer rundt temaet: Arbeid med lesestrategier.

bison overblikk

Vi jobber mye med tankekart, nøkkelord og sammendrag på 7. Saman med elevane mine lærer eg noko nytt i nesten kvar einaste norsktime. Hensikten ved å benytte studieteknikk, er å optimalisere læring. Nå står bokstavene i alfabetisk rekkefølge øverst på siden. Det er en smidig overgang fra den syntetiske metoden til den analytiske metoden hvor elevene starter med den betydningsbærende delen av skriftspråket. Fra denne siden kan du også følge linker til andre gode sider som hjelper deg å lære engelsk.

Next

Παραπούλια γιαχνί με χοιρινό

bison overblikk

Boken består av sammensatte tekster, bilder, tegninger og tekst. Før en skoleeksamen kan det være lurt å lære seg å skrive ned informasjon, det hjelper ikke å kunne alt om en ikke kan formulere seg. En innvending vi fikk fra en lærer som bruker den gamle utgaven av Zeppelin, og som kun har fått prøveeksemplar av denne nye utgaven, er at tekstene virker mye vanskeligere enn i tidligere utgaver. Der skriv forfattaren ofte eit lite minisamandrag O - Overskrifter les alle overskriftene i teksten du skal lese. Å finne kjernebegreper kan være det viktigste for å få forståelse av innholdet i teksten.

Next

Studieteknikk

bison overblikk

Her har vi kun fått et prøveeksemplar. Her finner vi alt fra barnetegninger til oljemalerier, tegneserier og photoshop-montasjer. Det er først nå etter 5-6 år med erfaringer på strategiundervisning, at jeg føler meg tryggere og sikrere på hvordan jeg skal legge opp strategiinnlæringen for elevene. De forstår ikke at de forskjellige strategiene kan henge sammen til et sluttprodukt. Tittelbladet er en kopi av omslaget, og deretter følger et forord som retter seg mot foreldre og lærere. Her har forfatteren ønsket å vise mangfold i tekst, både for å treffe alle elevene med en type tekst de kan kjenne seg igjen i eller sette pris på, og for å vise at å lese er noe man gjør av ulike grunner. Her er det spørsmål til ulike lesenivåer.

Next