Kunskapskrav religion. Kunskapskrav i religion 2019-11-14

RELIGION

kunskapskrav religion

Att se pĂ„ vĂ€rlden och mĂ€nniskans liv pĂ„ detta sĂ€tt Ă€r inte sjĂ€lvklart inom alla religioner. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven ger nĂ„gra exempel pĂ„ hur identitet kan formas i relation till religion och livsĂ„skĂ„dning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar vĂ€lgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för och analysera vĂ€rldsreligionerna och nĂ„gra livsĂ„skĂ„dningar samt utförligt redogöra för deras kĂ€nnetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvĂ€rlden. MĂ€nniskorna föds till vĂ€rlden, lever hĂ€r och tillslut dör de. Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmĂ€rker nĂ„gra normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och anvĂ€nda dem för att ge enkla argument i nĂ„gon frĂ„ga. Texterna talar om Abrahams söner Isak och Ismael.

Next

Lills skolsida

kunskapskrav religion

Eleven kan redogöra för nÄgra kristna högtider och traditioner och göra enkla jÀmförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhÀllsliv förr och nu. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmÀrker nÄgra normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och anvÀnda dem för att ge vÀlgrundade och nyanserade argument i nÄgra frÄgor. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spÄr av forntiden i naturen och i sprÄkliga uttryck. Eleven kan utförligt beskriva vad som utmÀrker nÄgra normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och anvÀnda dem för att ge vÀlgrundade argument i nÄgon frÄga. Kunskapskrav för betyget A i slutet av Ärskurs 9 Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra vÀrldsreligionerna och visar det genom att förklara och visa pÄ samband och generella mönster kring centrala tankegÄngar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Det blir ocksÄ lÀttare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg D eller B.

Next

Peters klassrum : Religion

kunskapskrav religion

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Skönlitteratur som belyser mĂ€nniskors villkor och identitets- och livsfrĂ„gor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan nĂ„gra religioner och andra livsĂ„skĂ„dningar Eleven kan söka information om religioner och andra livsĂ„skĂ„dningar och anvĂ€nder dĂ„ olika typer av kĂ€llor pĂ„ ett relativt vĂ€l fungerande sĂ€tt samt för utvecklade och relativt vĂ€l underbyggda resonemang om informationens och kĂ€llornas trovĂ€rdighet och relevans. Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera vĂ€rldsreligionerna och nĂ„gra livsĂ„skĂ„dningar samt utförligt redogöra för deras kĂ€nnetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvĂ€rlden.

Next

Religion

kunskapskrav religion

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan nÄgra religioner och andra livsÄskÄdningar. Kunskapskrav för slutet av Ärskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av Ärskurs 6 Eleven har grundlÀggande kunskaper om nÄgra heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till vÀrldsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan nÄgra religioner. Kunskapskrav Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av Ärskurs 3 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av Ärskurs 3 Eleven har grundlÀggande kunskaper om nÄgra mÀnskliga rÀttigheter och barnets rÀttigheter, och visar det genom att ge exempel pÄ vad de kan innebÀra i skolan och hemma. Eleven för vÀlgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhÀlle kan vara utifrÄn dygdetiska och andra moraliska förestÀllningar. Enligt de religiösa texterna har alla tre religionerna sitt ursprung i att de hÀrstammar frÄn Abraham. Eleven kan utförligt beskriva vad som utmÀrker nÄgra normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och anvÀnda dem för att ge vÀlgrundade argument i nÄgon frÄga.

Next

Carolines SOblogg: 8A

kunskapskrav religion

Eleven gör enkla undersökningar av omvÀrlden och kan dÄ anvÀnda karta, jordglob, vÀderstreck och rumsliga begrepp för att Äterge namn och beskriva lÀgen och storleksrelationer pÄ vÀrldsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och lÀnder. Eleven kan ocksÄ föra enkla resonemang om hur livsfrÄgor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsÄskÄdningar kan betyda för olika mÀnniskor pÄ ett sÀtt som till viss del för resonemanget framÄt. Eleven ger nÄgra exempel pÄ hur identitet kan formas i relation till religion och livsÄskÄdning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Gud skapade vÀrlden och tiden. Minnen berÀttade av mÀnniskor som lever nu. Vad nÀromrÄdets platser, byggnader och vardagliga föremÄl kan berÀtta om barns, kvinnors och mÀns levnadsvillkor under olika perioder.

Next

Kunskapskrav i religion

kunskapskrav religion

Eleven ger nÄgra exempel pÄ hur identitet kan formas i relation till religion och livsÄskÄdning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar vÀlgrundade slutsatser. Eleven gör dÄ enkla jÀmförelser mellan livet förr och nu utifrÄn mÀnniskors berÀttelser och olika skildringar. Etiska frÄgor samt mÀnniskosynen i nÄgra religioner och andra livsÄskÄdningar. Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frÄgestÀllningar och vÀrderingar genom att föra utvecklade och relativt vÀl underbyggda resonemang och anvÀnda etiska begrepp och modeller pÄ ett relativt vÀl fungerande sÀtt. Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsÄskÄdningar och anvÀnder dÄ olika typer av kÀllor pÄ ett relativt vÀl fungerande sÀtt samt för utvecklade och relativt vÀlunderbyggda resonemang om informationens och kÀllornas trovÀrdighet och relevans.

Next

Peters klassrum : Religion

kunskapskrav religion

Eleven kan föra vÀlutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhÀllen pÄverkas av och pÄverkar varandra och beskriver dÄ komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att pÄverka sin egen och andras livssituation. Eleven kan söka information om religioner och andra livsÄskÄdningar och anvÀnder dÄ olika typer av kÀllor pÄ ett relativt vÀl fungerande sÀtt samt för utvecklade resonemang om informationens och kÀllornas anvÀndbarhet. I sin analys förklarar eleven samband och drar vÀlgrundade slutsatser om vÀrldsreligioner och livsÄskÄdningar i relation till individer, grupper och samhÀllen utifrÄn olika tolkningar och perspektiv. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhÄlla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera vÀrldsreligionerna och nÄgra livsÄskÄdningar samt översiktligt redogöra för deras kÀnnetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvÀrlden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsÄskÄdningar ser pÄ frÄgor som rör kön, jÀmstÀlldhet, sexualitet och relationer.

Next

Kunskapskrav: Religion 1

kunskapskrav religion

Eleven kan söka information om religioner och andra livsÄskÄdningar och anvÀnder dÄ olika typer av kÀllor pÄ ett vÀl fungerande sÀtt samt för vÀlutvecklade resonemang om informationens och kÀllornas anvÀndbarhet. . Isak blev enligt religionerna stamfader för judarna och Ismael för araberna. Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jÀmförelse. Samband med samhÀlleliga förhÄllanden Eleven kan utifrÄn undersökningar om hur religioner kan pÄverkas av och pÄverka samhÀlleliga förhÄllanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om vÀrldsreligioner och livsÄskÄdningar i relation till individer, grupper och samhÀllen utifrÄn olika tolkningar och perspektiv. Eleven kan söka information om religioner och andra livsÄskÄdningar och anvÀnder dÄ olika typer av kÀllor pÄ ett vÀl fungerande sÀtt samt för v Àlutvecklade och vÀl underbyggda resonemang om informationens och kÀllornas trovÀrdighet och relevans.

Next

Lills skolsida

kunskapskrav religion

Eleven kan beskriva nÄgra grundlÀggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger Àven exempel pÄ hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhÀlle. Sambandet mellan samhÀlle och religion i olika tider och pÄ olika platser. Nedan kan ni lÀsa om Metod, centralt innehÄll det som ska lÀsas och kunskapskrav det som eleverna ska lÀra sig. Undervisningen ska Àven bidra till att eleverna utvecklar förstÄelse för hur mÀnniskors vÀrderingar hÀnger samman med religioner och andra livsÄskÄdningar. Dessutom beskriver eleven nÄgra platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i nÀromrÄdet. Eleven visar Àven pÄ enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegÄngar inom vÀrldsreligionerna. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna frÄn olika tider, frÄn Sverige, Norden och övriga vÀrlden.

Next